KADIN HAKLARI

Yazar: - 15 Mayıs 2012 Kategori: Köşe Yazısı

İnsan hakları ve bunun önemli bir parçasını teşkil eden kadın hakları, sadece insanlık tecrübesinin günümüzde ulaştığı ortak bir söylem değil, aynı zamanda yüce dinimizin insanlığa getirdiği mesajın özünde yer alan temel değerlerden de biridir.

İslam kadın ve erkeği yaratıcı karşısında eşit bireyler olarak tanıtmakta, her dönem toplumunda varlığını sürdüren, büyük ölçüde ataerkil zihniyetin kabulü olan, erkek varlığını ve haklarını önceleyen, cinsiyet farklılığını ön plana çıkaran bir anlayışı kınamakta; kadın ile erkek arasında bir ayrım yapmamakta, her ikisini de Allah’ın emir ve yasaklarına muhatap olmada eşit tutmaktadır.

Bütün insanların insan olmaları itibariyle bir tarağın dişleri gibi eşit olduklarını vurgulayan, kadın ile erkeği bir bütünün iki yarısı şeklinde tanımlayan İslam’ın kadına verdiği değer, her türlü takdirin üzerindedir. Sahabeden birinin, “En çok kime iyilik edeyim?” sorusuna Sevgili Peygamberimiz, “Annene” diye cevap vermiş, üç kez tekrar edilen bu soruya hep aynı cevabı vermiştir.

Yine Peygamber Efendimiz, veda Hutbesinde kadın haklarının korunması ve gözetilmesi konusunda şöyle buyurmaktadır:

“Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah’ın koyduğu ölçülere hassasiyetle uymayı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah’ın emaneti olarak aldınız. Onları, Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır…

Yazar Hakkında

Mehmet Türkyılmaz

Facebook ile yorum bırakın

Yorum Bırakın