TEKSTİL DE TEMİZ DÖNEM

Yazar: - 25 Haziran 2012 Kategori: Haber
TEKSTİL DE TEMİZ DÖNEM...

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM DÖNEMİNİ BAŞLATIYOR.

     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tekstil sektöründeki kirliliği kaynağından çözecek. Bakanlık firmaların su tasarrufu, enerji verimliliği ve hammadde kazanımı gibi temiz üretim planlarını Bakanlığa iletmesi gerekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tekstil sanayisinden kaynaklanan kirliliğinin kaynağında önlenmesi, su tasarrufu, enerji verimliliği ve hammadde geri kazanımına yönelik olarak “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliğini” yürürlüğe koydu.

Bu kapsamda Kurulu kapasitesi 10 ton/gün üzerinde olan yıkama, ağartma, merserizasyon, haşıllama, baskı, haşıl sökme ve benzeri ön işlem, boyama ve son işlemlerinin gerçekleştirildiği tekstil tesisleri bu Tebliğ hükümlerine tabi olacak.

Mevcut tesisler, 31.12.2012 tarihine kadar, tebliğ ekinde yer alan MET (Mevcut En İyi Teknikler) uygulamalarından kendi tesislerine uygun olanları seçerek gerekçeleri ile birlikte temiz üretim planlarında sunmak, onaylatmak, uygulamaya koymak ve temiz üretim planı ile ilgili taahhüt ettikleri gelişmeleri her yıl gelişme raporları ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine sunmak ve kostik sodanın geri kazanımı ile ilgili seçilen MET’ler 31.12.2014 tarihine kadar uygulamaya koymak zorundalar.

Bakanlık; bu tebliğ ile tekstil sektörünün çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması için üretim sırasında suya, havaya, toprağa verilecek her türlü emisyon, deşarj ve atıkların kontrolü ile hammadde ve enerjinin etkin kullanımı ve mevcut en iyi tekniklerin kullanımını hedefliyor.

Söz konusu tebliğ ile yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının en önemli problemlerinden biri olan tuzluluk probleminin en aza indirilmesi için sektörde özellikle terbiye prosesinden kaynaklanan kostiğin geri kazanımı ve çevreyi daha az tahrip edecek alternatif maddelerin kullanılması tavsiye edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar “Tekstil sektöründen başlayarak Temiz üretime start verileceğini” söyledi. Bakan Bayraktar “kirliliği kaynağında önlemek temel amacımızdır“dedi.

Yazar Hakkında

Facebook ile yorum bırakın

Yorum Bırakın