BERAT KANDİLİ’NİZ MÜBAREK OLSUN

Yazar: - 04 Temmuz 2012 Kategori: Köşe Yazısı

Aslı “Beraattır.” Beraat sözlükte, “bir zorluktan kurtarmak ve beri olmak” demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.
Müslümanlar bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:
Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim’ buyurur.”(İbnMâce)
Berat gecesi, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da Tenzil denir.
Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de “Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir…’(Duhan, 44/1–4)
Ayette geçen, ‘mübarek gece’den maksat; Berat Gecesidir. Kur’ânın bu gecede, Yedinci semadan dünya semasına indirildi. Kadir gecesinde ise ilk kez Peygamber Efendimize indirilmeye başlandı.
Allahü teâlâ, ezelde, hiçbir şey yaratmadan önce, herşeyi takdir etti, diledi. Bunlardan, bir yıl içinde olacak her şeyi, bu gece meleklere bildirir.
Kur’ân-ı kerim, levhilmahfûza bu gece indi. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem bu gece çok ibadet, çok dua ederdi.
Hâdis-i şeriflerde buyruldu ki:
(Şabân-ı şerifin on beşinci gecesi olunca, o geceyi ihya ediniz ve gününde oruç tutunuz! Muhakkak ki, Allahü teâlâ, “Mağfiret olunmak isteyen yok mudur, mağfiret edeyim. Rızık isteyen yok mudur, rızık vereyim. Kim ne isterse vereyim!” buyurur. Bu hâl sabaha kadar devam eder.)
(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe, red olunmaz. Fıtr Bayramının ve Kurban Bayramının birinci geceleri, Şabânın on beşinci (Berat) gecesi ve arefe gecesi.)
(Berat gecesini ganimet, fırsat biliniz. Şa’bânın on beşinci gecesidir. Kadir gecesi çok büyük ise de hangi gece olduğu belli değildir. Bu gece (Berat gecesinde) çok ibadet ediniz. Yoksa kıyamet gününde pişman olursunuz.)
(Şabânın on beşinci gecesinde Allahü telalanın kulları üzerine rahmeti zuhur edip, müminleri magfiret eder, bağışlar. Kâfirlere ise mühlet verir. Kin ve haset sahibi olanları bu sıfatları terk edinceye kadar kendi hâllerinde bırakır.)
(Şabân ayının on beşinci gecesi, rahmet-i ilâhi dünyayı kaplar, herkes af olur. Ancak haksız yere Müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü telâya ortak koşan mağfiret olunmaz.)
Âişe validemiz, Peygamber efendimizin Berat gecesinde, sabaha kadar ibâdet ettiğini görünce sordu:
- Yâ Resûlallah, Allahü telalanın en sevgili kulusun! Buna rağmen niçin bu kadar kendini yoruyorsun?
Peygamber efendimiz şöyle cevap verdi:
- Ey Âyşe, ben şükredici kul olmayayım mı? Ey Âyşe, sen bu gecede, ne olduğunu bilir misin?
Âyşe validemiz tekrar sordu:
- Bu gecenin diğer gecelerden üstünlüğü nedir ya Resûlallah?
Peygamber efendimiz şöyle cevap verdi:
- Bu sene içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu sene içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip edilir. Bu gece herkesin ameli ve işleri Allahü telalaya arz olunur.
Bir kimse, evinden ayrılıp yolculuğa çıkar. Hâlbuki onun adı yaşayanlar defterinden, ölüler defterine geçirilmiştir.
Gafil olmamalı, bu geceyi mutlaka ihya etmelidir. Kaza namazı kılmalı, Kur’ân-ı kerim okumalı, dua, tövbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmelidir. Bunların sevabını ölülere de göndermelidir.
Bu gecelere saygı göstermek, günah işlememekle olur.
Bu gece, Allahü telalanın ihsan ettiği bütün nimetlere şükretmeli, yapılan hatalar, günahlar için de tövbe istiğfar etmeli, Cehennem ateşinden kurtulmayı istemelidir.
“Ya Rabbi, bize dünya ve âhıret saadeti ihsan eyle, bize hidayet verdikten sonra, kalplerimizi kaydırma” diye duâ etmelidir.
Diğer bir Ayeti Kerimede ise Berat Gecesi”ni idrak eden herkes, Yüce Allah”ın Kur”an-ı Kerim”deki; “De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah”ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz, Allah bütün günahları affeder. Çünkü O,çok bağışlayan, çok merhamet edendir” müjdesinin farkına vararak kendi özüne dönmeli, ümitlerini canlandırmalı, bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir.

Berat Gecesi ibadeti
Gecenin manevi değeri dolayısıyla namaz, Kur’ân tilaveti, zikir, tespih ve istiğfarla geçirilmesi, bu gece vesilesiyle muhtaçlara yardım ve benzeri hayırlı amellere özel bir önem verilmesi müstehaptır.
İmam-ı Gazali Hazretleri el-İhya’da, Berat Gecesinde yüz rekât namaz kılınması hakkında bir rivayete yer verse de, hadis âlimleri bu namazın sünnette yerinin olmadığını, böyle bir namazın Hicretten 400 sene sonra Kudüs’te kılınmış olduğu tespitinde bulunurlar. Hatta İmam Nebevi böyle bir namazın sünnette bulunmadığı için bidat bile olduğunu ifade eder.
Bunun yerine kaza namazının kılınması daha isabetli olacaktır. Bununla beraber kılındığı takdirde de sevabının olmadığı anlamına gelmez.
Çünkü ibadet alışkanlıklarının iyice azaldığı zamanımızda insanların bu vesileyle namaza yönelmelerini hoşgörü ile karşılamak faydalı olacaktır.

Berat Gecesi Duası
Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir:
Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.”

Berat Duası
Bazı mana büyüklerinin de şöyle bir duası vardır:
Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, ‘Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır.”

Yazar Hakkında

Bayram Ali Kavalcı

Facebook ile yorum bırakın

Yorum Bırakın