OKU VE ÖĞREN

Yazar: - 08 Ocak 2013 Kategori: Köşe Yazısı

İlmine sınır ve engel olmayan, geceleri, gündüzleri, dağları, ovaları bizim istifademize sunan, yıldızlı semaları başımızda tutan, rüzgarları estiren, şimşekleri çaktıran, yağmurları döken, önümüze her çeşit nimetleri seren ve bizi cihanın en mükemmel meyvesi olarak yaratan Yüce Allah’ımızın son ve hak dini olan İslam, tek ifadeyle: ‘Okumak, öğrenmek ve buna göre yaşamak’ nizamıdır. Bu sebepledir ki, İslam nizamının Hira ufuklarında parlayan ilk emri ‘Oku’ olmuştur ve Oku rabbani ilk emirdir!..Yer yüzünde hiçbir sistem, hiçbir ideoloji, hiçbir din, İslam dini kadar okumaya, öğrenmeye ve kısaca ilme önem vermemiştir. ‘Allah’ın ilk yarattığı şey kalemdir’ buyuran sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) in Medine’de yaptırdığı ilk mescidin yanında bir de okul açtırması, Bedir Harbi’nde alınan esirleri, onar çocuğa okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bırakması “oku” emrinin en güzel tatbikatları arasındadır. Yüce rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de: ‘Yaratan rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Ki O, kalemle yazı yazmayı öğretendir. İnsanlara bilmediğini öğretti.’ buyurarak okumanın çok büyük önem arz ettiğini vurguluyor. Saygıdeğer okurlarım: her çeşit imansızlık, amelsizlik, ahlaksızlık, şükürsüzlük nankörlük, sapıklık, azgınlık, bilgisizlikten doğar. Bunun içindir ki, Kur’an-ı kerim’in muhtelif ayetlerinde: ‘Sakın cahillerden olma’ ‘Cahillerden yüz çevir’ buyrulmaktadır. Başka bir ayeti kerimede ise: ‘De ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak temiz akıl sahipleridir ki hakkıyla düşünürler’ buyrularak, bilgili ile bilgisizin eşit olamayacağı beyan edilmektedir. Zira: Hayatla ölüm arasında en sağlam köprü ilimle kurulur. Hak, hakikat, ahlak, fazilet ve iman ilimle bulunur. Allah korkusu ve sevgisine, Kur’an ve peygamber yoluna ilimle erilir. İslam’ın ulvi semasına ilimle çıkılır. Bu gerçeklere, Yüce Mevlamız, Kur’an-ı Kerim’in çeşitli ayetlerinde şöyle temas eder: ‘ Allah içinizden iman edenlerle ilme nail olanların derecelerini yükseltir. Diğer ayeti kerimede, Allah’tan kulları içinde ancak alim olanlar korkar.’ İlmin ışığı altında düşünerek, Allah nizamına inanmayanları Yüce Rabbimiz, kör ve sağırlıkla vasıflandırır. Bir ayeti kerimede ilimle ilimsizliğin mukayesesini şöyle yapar: ‘Körle gören, karanlıkla nur, gölge ile sıcak bir olmaz’ dirilerle ölüler (de) bir olmaz. Saygıdeğer okurlarım bu haftaki bu köşe yazıma Resulullah efendimizin şu Hadis’i şerifleriyle nokta koymak istiyorum. ‘İlim Çin’de de olsa talep ediniz. Zira ilim öğrenmek her müslümana farzdır’ ‘ İlim müslümanın kaybolmuş bir malıdır. Her nerede bulursa onu alır.

Yazar Hakkında

Mehmet Türkyılmaz

Facebook ile yorum bırakın

Yorum Bırakın