İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BİLİM KAMPLARI KURULACAK

Yazar: - 10 Haziran 2013 Kategori: Haber
iklim değişikliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iklim değişikliğiyle mücadelede bilim kampları kuruyor. Bu konuda öğretmenlere seminer veren Bakanlık, iklim değişikliğinin nedenlerinin, etkilerinin ve mücadele yöntemlerinin, bilim kamplarında öğrencilere anlatılmasını sağlayacak.

Bakanlık “İklim Değişikliğinin Etkileri ve İklim Değişikliğine Uyum Konularında Farkındalık Geliştirme” projesi kapsamında ortaöğretim öğrencilerine anket düzenledi. Anket sonucunda öğrencilerin iklim değişikliğine yabancı olduğu ortaya çıktı. Anket sonuçlarından yola çıkarak TÜBİTAK işbirliği ile yürütülen proje ile ortak bir proje geliştiren Bakanlık, 8 ilden 120 ortaöğretim öğretmenini iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmek için seminer düzenledi. Öğretmenleri bu konuda eğiten, bilinçlendiren Bakanlık, kuracağı bilim kamplarında öğrencilerin de iklim değişikliği konusunda eğitilmelerini isteyecek.

Proje ilk etapta Türkiye’nin 4 coğrafi bölgesinde (Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara Bölgeleri) ve Trabzon-Samsun, Kayseri-Konya, İzmir-Muğla ve Bursa-Edirne olmak üzere 8 ilde gerçekleşecek. Burada 120’si 7. Sınıf öğrencisi ve 60’ı üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 180 öğrenciye, iklim değişikliğinin etkileri anlatılacak.

BAKANLIK, 2023 VİZYONUNU BELİRLEDİ

Bakanlık, ilgili tüm kurum kuruşları ile birlikte hazırladığı İklim Değişikliği Eylem Planına göre; ulaştırma, sanayi, tarım ve enerji sektörlerinde bir dizi projeye imza atacak. Demiryolu ve denizyollarının yük ve yolcu taşımacılığında ki payı arttırılacak. Havayollarında sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına yönelik düzenleme yapılacak. Vahşi atık depolama sahalarının tamamı kapatılacak. Kamu binalarına enerji yöneticileri atanacak.

Bakanlık, iklim değişikliği ile mücadele de alanında etkinliğini arttırmak için yeni projeler geliştiriyor. Kuraklık Test Merkezleri, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Akıllı enerji şebeke sistemleri ve düşük karbon yoğunluklu sanayi üretimi ile Türkiye İklim değişikliği ile mücadele de Avrupa standartlarını yakalamış olacak.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI İÇİN VERİLEN TEŞVİK MİKTARI 2015 YILINA KADAR YÜZDE 100 ARTACAK

Enerji sektöründe bakanlık enerji verimliliği uygulamaları için verilen teşvik miktarını 2015 yılına kadar yüzde 100 arttıracak. 2023 yılına kadar ülke çapında elektrik dağıtım kayıpları yüzde 8’e indirilecek. Sera gazlarının azaltılmasında yasal düzenlemeye gidilirken yeni teknolojik gelişmelerde takip edilip kullanımı yaygınlaştırılacak.

Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde, yıllık enerji tüketimi 2023 yılına kadar yüzde 20 azaltılacak. 10 bin metrekare üzerindeki veya 250 tep ve üzerinde enerji tüketen kamu binalarında enerji yöneticileri atanacak. 2017 yılından itibaren yeni binaların yıllık enerji ihtiyacının en az yüzde 20’si yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilecek. 2023 yılı itibariyle demiryollarının yük taşımacılığındaki payı yüzde 15’e, yolcu taşımacılığındaki payı yüzde 10’a çıkarılacak. Denizyollarının kabotaj yük taşımacılığındaki payı yüzde 10’a, yolcu taşımacılığındaki payı yüzde 4’e çıkarılacak. Karayollarının yük taşımacılığındaki payı yüzde 60’ın altına, yolcu taşımacılığındaki payı yüzde 72’ye düşürülecek.

Düzenli depolama sahalarında kapatılan alanların uygun kısımlarında oluşan depo gazları (biyogaz) toplanarak yakılacak. Enerji üretiminde kullanımı sağlanacak. 2023 yılına kadar vahşi depolama sahalarının yüzde 100’ü kapatılacak. İklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyumda tarım sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi altyapısı oluşturulacak.

Orman alanlarında tutulan karbon stok miktarı yüzde 15 artırılacak. 2015 yılına kadar Türkiye’de karbon piyasasının kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Yazar Hakkında

Facebook ile yorum bırakın

Yorum Bırakın