DOĞU KARADENİZ HAVZA YÖNETİM HEYETİ İLK TOPLANTISI YAPILDI

Yazar: - 14 Ocak 2014 Kategori: Haber
DSC_9027

Doğu Karadeniz Havza Yönetim Heyeti, ilk toplantısını Koordinatör Heyet Başkanı Trabzon Valisi Abdil Celil Öz başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Nermin Çiçek, DSİ 22. Bölge Müdürü Adil Erdoğan Yaşaroğlu ile havza sınırlarının yer aldığı Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Sivas ve Gümüşhane illerinin ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

DSİ 22. Bölge Müdürü Adil Erdoğan Yaşaroğlu’nun Doğu Karadeniz Havzasında DSİ’nin faaliyetleri hakkındaki sunumunun ardından açılış konuşmasını yapan heyet başkanı Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, havza bazında su kaynaklarının korunması ve kullanımıyla ilgili politikaların belirlenmesi amacıyla Türkiye’de belli havzalar oluşturulduğuna işaret etti. Vali Öz, “Bu havzalardan birisi de Doğu Karadeniz Havzasıdır. Bu havzamızın koordinatörlüğü de Trabzon Valiliği olarak bize tevdi edildi. Bölgedeki 7 ilimizle beraber bu süreci yürüteceğiz. Havza yönetim heyetlerinin ve üst yönetimin oluşumu ve önümüzdeki süreçte bu heyetin ne tür fonksiyonlar icra edeceği, ne tür kararlar alıp uygulayacağı konusunda belli ilkeler ve prensipler belirlenmekle birlikte zamanla bu süreç uygulamalarla beraber daha da şekillenecektir. Bölgesel anlamda ölçek oluşturmak hem günümüz dünyasında, hem de Avrupa Birliği süreciyle ilgili çalışmalarda kaçınılmaz bir sistemdir. Eğer bir sorun belli bir bölgeyi ilgilendiriyorsa ve belli noktaya ortak tedbirler alınmasını gerektiriyorsa bu anlamda bölgesel mekanizmalar geliştirerek, bunun kurumsal altyapısını da oluşturup uygulamaya bir an önce geçmeniz gerekiyor. Heyetin oluşturulmasını çok önemli buluyorum. Gerek planlama, projelendirme ve gerekse uygulama aşamasında katılımcı yönetim anlayışı açısından da bu yönetimin faydalı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Havza koruma ve yönetme planlarının hazırlanması, uygulanması sürecinde kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber bu süreci paylaşmak ve yönlendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Heyet oluşturulmadan önce yine bazı çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Vali, “Ancak havza koruma eylem planlarının diğer planlarla entegre edilmesi ve daha bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması bu süreci daha derli toplu hale getirecektir. Uygulamada da belli ölçüde birliktelik sağlayacaktır. Belli mekanizmalarımız ve görevlerimiz var. Bunları belli plan çerçevesinde hazırlarsak daha toplu bir bakış açısı oluşur. Keşke bu planlama süreci sorunlar başlamadan, bölgemizdeki suların kullanımıyla ilgili sorunlar olmadan planlamalar yapılsaydı ama bu maalesef sorun çözme kapasitemizi zamanla geliştiriyoruz. Geç kalınmış olsa da bu adımların önemli ve güzel adımlar olduğunu düşünüyorum. Bu toplantının ve heyetin;  Bakanlığımızın ve hükümetimizin bu çalışmalarına katkı vereceğini düşünüyorum. Bütün havzaların belli bir politika ve plan çerçevesinde yönetilmesi, bölgesel anlamda ortak yapının oluşması ve Karadeniz’in ve su kaynaklarının havza olarak belli bir standartta ele alınması ve ulusal planlar çerçevesinde korunması çok önemlidir. Bu yüzden bize bu alanda önemli görevler düşüyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 25 havza bulunduğunu dile getiren Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Nermin Çiçek ise, Bakanlıkça hazırlanacak havza koruma eylem planları ve havza yönetim planlarına katkıda bulunmanın havza yönetim heyetinin görevi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından havza yönetim heyetlerinin teşekkülü, görevleri, çalışma usul ve esasları hakkında tebliğ ve havza koruma yönetim heyetlerinin teşkiline ilişkin sunum yapıldı.  Vali Öz başkanlığındaki toplantı Doğu Karadeniz Havzası Yönetim ve Üst Heyetin belirlenmesi ile sona erdi.

Yazar Hakkında

Facebook ile yorum bırakın

Yorum Bırakın