T.C. OF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yazar: - 14 Ocak 2015 Kategori: Haber

Mahkememizde davacı TEİAŞ vekili tarafından davalı/davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen ara karar uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı dosya numarası ve dava konusu parsel numaraları yazılı taşınmazlarda davacı TEİAŞ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Of ilçesi Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği tarafların duruşmanın atılı bulunduğu 19/01/2015 günü mahkememizde hazır bulunmaları ve kendilerini avukat ile temsil ettirmeleri gerektiği, hazır bulunmadıkları takdirde veya bir vekil ile temsil edilmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği dava dilekçesi yerine geçmek üzere ilan ve tebliğ olunur. Duruşma Günü: 19/01/2015

S.N

Esas

No

Duruşma

Saati

Köy Mah.

Ada

Parsel

Davalılar

İrtifak

Alanı(m2)

Mülkiyet

Alanı (m2)

1 2014/624 09:53 Çamlıtepe 37 parsel

35 parsel

1-Zeki DEMİRCİOĞLU 2-Talat DEMİRCİOĞLU

3-M.Şevket DEMİRCİOĞLU 4-Remzi DEMİRCİOĞLU

5-Mehmet DEMİRCİOĞLU 6-İsmail SÖNMEZ

7-Faruk SÖNMEZ 8-Sevinç KOCAMAN

9-Sevil MOĞUL 10-Asuman SÖNMEZ

11-Ramazan SÖNMEZ 12-Asım BÜYÜK

13-Hayriye ERDOĞAN 14-Ali Rıza BÜYÜK

15-Yasime ATEŞ 16-Hasan BÜYÜK

17-Keziban TÜYLÜ 18-Aysel BÜYÜK

19-Hasan Fehmi BÜYÜK 20-Köksal BÜYÜK

1624,87

2894,36

2 2014/625 09:15 Çamlıtepe 36 parsel

1-Ali Rıza DEMİRCİOĞLU 2-Lütfiye HACIEYÜPOĞLU

3-Harbiye BİLİR 4-İsmail DEMİRCİOĞLU

5-Naciye HAZIR 6-Mülkiye MERİÇ

7-Nimet DEMİRCİOĞLU 8-Gönül VELİOĞLU

9-Ali DEMİRCİOĞLU 10-Veli DEMİRCİOĞLU

11-ZübeydeDEMİRCİOĞLU

12-H.İbrahimDEMİRCİOĞLU 13-GülcanNUHOĞLU

2789,66

 
3 2014/626 09:55 Çamlıtepe 3 parsel

1-Celal DEMİRCİOĞLU 2-Fatma TATOĞLU

3-Atilla ÖZDEMİR 4-Saide COŞKUN

5-Şükriye YILDIRIM 6-Yusuf ÖZDEMİR

7-Songül DEMİRCİOĞLU 8-Osman ÖZDEMİR

1268,31

169,00

4 2014/627 09:45 Görgülü 1623parsel

1627parsel

1635parsel

1669parsel

1-Nezahat İZMİRLİ 2-Hediye ABDİKOĞLU

3-Nermin İZMİRLİ 4-Burhan İZMİRLİ

5-Elmas ÇAKIR

873,23

146,25

510,61

592,59

45,75

5 2014/628 09:20 Görgülü 1675parsel

1674parsel

3548parsel

1671parsel

1662parsel

1-Hasan İZMİRLİ 2-Nevzat İZMİRLİ 3-Mualla ÖZCAN

4-Emine APAK 5-Sevilay VELİOĞLU 6-Murat AKYÜZ

7-Hamdiye KANTİN 8-Nurten SARMUSAK

9-Hamdiye ERAY 10-Fatma İLERİ 11-Saniye DEMİRCİOĞLU 12-Naime ATALAY 13-Hayriye ERAY 14-Selma İZMİRLİ 15-Kevser AKYÜZ 16-Yasin AKYÜZ

17-Arif AKYÜZ 18-Elif AKYÜZ 19-Hamdiye İZMİRLİ

20-İlknur HACIÖMEROĞLU 21-Mehmet Baki İZMİRLİ 22-Lütfiye SAYILGAN 23-Pınar DURA 24-İlkay AKÇASOY 25-Ali İZMİRLİ 26-Hanife YILDIRIM 27-Caner İZMİRLİ 28-Leyla VARCHMİN 29-Mürşide MURATOĞLU 30-Leyla ERAYDIN 31-Abdullah Uğur ERAYDIN 32-Haluk Burçin ERAYDIN 33-Irıs ERAYDIN

34-Ülkü ERAYDIN 35-Deniz ERAYDIN 36-Türkan ERAYDIN 37-Feyza TURFAN 38-Mecit VELİOĞLU 39-İlve HACIÖMEROĞLU 40-İsmail VELİOĞLU 41-Ahmet VELİOĞLU 42-Safiye GÜNDÜZ 43-İnci GÜR 44-Ayşe TÜRER 45-Cengiz ULUSAL 46-Zeynep DURMUŞ 47-İrfan İZMİRLİ 48-Ayşe ERDEM

49-Müzeyyen ENGİN 50-Cemile ÖZKANCA

51-Necibe VAROL 52-Özcan İZMİRLİ 53-Vahap İZMİRLİ 54-Ahmet İZMİRLİ 55-Nihat İZMİRLİ 56-Nezahat İZMİRLİ 57- Hediye ABDİKOĞLU 58-Zafer İZMİRLİ 59-Nermin İZMİRLİ 60-Burhan İZMİRLİ

61-Servet İZMİRLİ 62-Elmas ÇAKIR

223,94

459,25

1,13

9,49

1450,03

6 2014/629 09:47 Görgülü 1625parsel

1-Nihat İZMİRLİ

814,86

231,64

7 2014/630 09:51 Görgülü 1626parsel

1636parsel

1667parsel

1-Selfinaz İZMİRLİ 2-Ayşe ERDEM 3-Müzeyyen ENGİN 4-Cemile ÖZKANCA 5-Necibe VAROL 6-Özcan İZMİRLİ7-Ahmet İZMİRLİ 8-Servet İZMİRLİ

397,46

311,89

689,14

47,83

8 2014/631 09:49 Görgülü 1634parsel

1670parsel

1-İrfan İZMİRLİ

805,10

810,00

9 2014/632 09:23 Gülderen 373 parsel

1-Nermin KILIÇ 2-Durmuş Ali KILIÇ 3-Hatice KILIÇ

4-İbrahim KILIÇ 5-Seyyare DEMİRCİOĞLU

6-Faruk KILIÇ 7-Erkan KILIÇ 8-Ercan KILIÇ

221,03

10 2014/633 09:25 Gülderen 360 parsel

1-Havva KILIÇ 2-İsmail Hakkı KILIÇ 3-Celalettin KILIÇ

4-Ferihan KILIÇ 5-Numan KILIÇ 6-Fatma ŞİŞİK

7- Ali İhsan KILIÇ 8-Zekeriya KILIÇ 9-Hatice KILIÇ

342,45

11 2014/634 09:00 Gülderen 361 parsel

1-Selma KILIÇ 2-Ayşe AKOSMAN 3-Sakine KILIÇ

4-Cengiz KILIÇ 5-Asiye KILIÇ 6-Ahmet Hamdi KILIÇ

7-Mehmet Nuri KILIÇ 8-Hasan Hüseyin KILIÇ

9-Mustafa KILIÇ

204,12

12 2014/635 09:03 Gülderen 372 parsel

1-Salih KILIÇ 2-Elmas KILIÇ 3-Sevinç KILIÇ

4-Erdinç KILIÇ 5-Erdem KILIÇ 6-Ayşe KILIÇ

7-Mevlüde ÇAKIROĞLU 8-Hatice BEKTAŞ

9-Fatma KANTAR 10-Dursun Ali KILIÇ 11-Havva KILIÇ

3033,05

 

 

13

 

 

2014/636

 

 

09:28

 

 

Gülderen

 

362 parsel

385 parsel

1-Fatma KILIÇ 2-Fatma KILIÇ 3-Murat KILIÇ

4-Kamil KILIÇ 5-Necdet KILIÇ 6-Turan Fevzi KILIÇ

7-Yasemin KARİMAN

115,80

88,13

14 2014/637 09:08 Gülderen  

395 parsel

396 parsel

1-Hatice KILIÇ 2-Emine GÜNEY 3-Havva KILIÇ

4-Abdullah KILIÇ 5-Semiha BEKTAŞ 6- Fatma ÇAĞRI

7-Nazım KILIÇ 8-Ayşe KILIÇ 9-Metin KILIÇ

10-Hüseyin KILIÇ 11-Halil KILIÇ 12-Nuray KILIÇ AYDIN

531,30

888,62

15 2014/638 09:10 Gülderen 389 parsel

390 parsel

391 parsel

392 parsel

1-Kamile KILIÇ 2-Yakup KILIÇ 3-Feziye KILIÇ

4-Seyyare KILIÇ 5-Hayri KILIÇ 6-Ali KILIÇ

7-Ahmet KILIÇ

379,97

1088,60

152,52

4171,07

16 2014/639 09:05 Gülderen 384 parsel

386 parsel

1-İbrahim KILIÇ 2-Emine ŞİŞMAN 3-Fatma KILIÇ

4-Fatma ÖZTÜRK 5-Sami KILIÇ 6-Sebahattin KILIÇ

7-Fatih KILIÇ 8-Seyyare DEMİRCİOĞLU 9-Fatma KILIÇ 10-Murat KILIÇ 11-Kamil KILIÇ 12-Necdet KILIÇ 13-Turan Fevzi KILIÇ 14-Yasemin KARİMAN15- Yakup KILIÇ 16-Feziye KILIÇ 17-Seyyare KILIÇ 18-Hayri KILIÇ 19-Ali KILIÇ 20-Ahmet KILIÇ 21-Nermin KILIÇ 22-Durmuş Ali KILIÇ 23-Hatice KILIÇ 24-İbrahim KILIÇ 25-Faruk KILIÇ 26-Erkan KILIÇ 27-Ercan KILIÇ 28- Süleyman KOÇHAN 29-Ayşe MALKOÇ 30-Nimet BAYATTÜRK 31-Hasanbey KILIÇ 32-Ali ERDOĞAN

33-Neriman KILIÇ 34-Behram KILIÇ 35-Kemal KILIÇ 36-Yılmaz KILIÇ

139,21

696,13

17 2014/640 09:13 Gülderen 383 parsel

1-İbrahim KILIÇ 2-Nermin KILIÇ 3-Durmuş Ali KILIÇ

4-Hatice KILIÇ 5-İbrahim KILIÇ 6-Seyyare DEMİRCİOĞLU 7-Faruk KILIÇ 8-Erkan KILIÇ 9-Ercan KILIÇ 10-Yakup KILIÇ 11-Feziye KILIÇ 12-Seyyare KILIÇ 13-Hayri KILIÇ 14-Ali KILIÇ 15-Ahmet KILIÇ 16-Sami KILIÇ 17-Sebahattin KILIÇ 18-Fatih KILIÇ

2,83

18 2014/641 09:57 Gülderen 393 parsel

1-Selma KILIÇ 2-Ayşe AKOSMAN 3-Sakine KILIÇ

4-Cengiz KILIÇ 5-Asiye KILIÇ 6-Ahmet Hamdi KILIÇ

7-Mehmet Nuri KILIÇ 8-Hasan Hüseyin KILIÇ

9-Mustafa KILIÇ 10-Havva KILIÇ 11-İsmail Hakkı KILIÇ 12-Celalettin KILIÇ 13-Perihan KILIÇ 14-Numan KILIÇ 15-Fatma Şişik 16-Ali İhsan KILIÇ

17-Zekeriya KILIÇ 18-Hatice KILIÇ

178,73

19 2014/642 09:30 Yayvanoba 123 parsel

134 parsel

1-Celal DEMİRCİOĞLU 2-Ömer DEMİRCİOĞLU

3-Hüsniye DEMİRCİOĞLU 4-Yılmaz DEMİRCİOĞLU

5-Müzeyyen ÖZTÜRK 6-Mehmet DEMİRCİOĞLU

7-Yasime KARACA 8-Ali Rıza AKTÜRK

9-Fatma AKTÜRK 10-Canan KONDEL 11-ÜmitYAŞAR

624,77

1198,40

144,00

20 2014/643 09:43 Yayvanoba 124 parsel

1-Kezziban KILIÇ 2-Zinnet ÇELİKER 3-Mehmet DEMİRCİOĞLU 4-Tevfik ERDEM 5-Emine DEMİR 6-Nezahat İZMİRLİ 7-Mehmet ERDEM 8-Gülüşan DEMİREL9-Songül ERDEM 10-Zinnet COŞKUN

11-Nimet ERDEM 12-Esat ERDEM

3869,12

21 2014/644 09:37 Yayvanoba 138 parsel

137 parsel

130 parsel

1-Mehmet DEMİRCİOĞLU

384,80

1563,77

33,32

22 2014/645 09:18 Yayvanoba 136 parsel

1-Nezahat DEMİRCİOĞLU2-Abdullah DEMİRCİOĞLU

3-İsmail DEMİRCİOĞLU 4-Havva DEMİRCİOĞLU

5-Necla BİLGİN 6-Sonay ÇELEBİ 7-Ekrem DEMİRCİOĞLU 8-Zekiye ERDOĞAN 9-Müzeyyen HACIEYÜPOĞLU 10-İsmail DEMİRCİOĞLU 11-Nurten DEMİRCİOĞLU12-Asuman AKMAN 13-Çiğdem EVLİYAOĞLU14-DilekDEMİRCİOĞLU BEYTEMİR

15-Süleyman Arif DEMİRCİOĞLU 16-Melek ALBAYRAK 17-Filiz DEMİRCİOĞLU 18-Fatih DEMİRCİOĞLU 19-Nuran YİĞİT 20-Nevin ALDEMİR 21-Nezahat ÇAKIR

22-Murat DEMİRCİOĞLU

131,63

23 2014/646 09:40 Yayvanoba 135 parsel

1-Tufan DEMİRCİOĞLU 2-Alaettin DEMİRCİOĞLU

3-Metin DEMİRCİOĞLU 4-Süzan ERDOĞAN

5-Mehmet Naci DEMİRCİOĞLU

6-Elmas DEMİRCİOĞLU

1201,47

24 2014/647 09:33 Yayvanoba 144 parsel

1-Safiye DEMİRCİOĞLU 2-Sülbiye DEMİRCİOĞLU

3-Sulbiye NUHOĞLU 4-İbrahim DEMİRCİOĞLU

5-Zehra KILIÇ 6-Elmas FIRAT 7-Gönül İLERİ 8-Afiyet DEMİRCİOĞLU 9-Ahmet Faik DEMİRCİOĞLU10-Leyla BIYIK 11-Ekrem DEMİRCİOĞLU 12-İzzet DEMİRCİOĞLU 13-Nevin ÇELİK 14-Sülbiye TELLİOĞLU 15- Celal ÖZÇELİK 16-Hediye KÜÇÜK 17-Mustafa ÖZÇELİK 18-Mehmet Yusuf YILMAZ 19-Recep Zafer YILMAZ 20-İsmail Hakan YILMAZ 21-Sakine ÇUBUKÇUOĞLU 22-Elmas TOTOĞLU 23-Nimet DEMİRCİOĞLU 24-Hikmet VELİOĞLU 25-Zinnet TOTOĞLU 26-Servet DEMİRCİ 27-Ali ERDOĞAN 28-Nezaket ÇAKIR 29-İzzet ERDOĞAN

30-Nezafet ÇAKIROĞLU 31-Güller NUHOĞLU

32-Rıza ERDOĞAN 33-Şeref ERDOĞAN

34-Bahadır ERDOĞAN-35-Turgay ERDOĞAN

36-Coşkun ERDOĞAN 37-Nesrin ÇİBUKÇİ

38-Sibel ARPACI 39-Güler DALKILIÇ

258,16

 

 

25

 

 

2014/648

 

 

09:35

 

 

Yayvanoba

 

 

132 parsel

1-Nebahat ÇAKIR 2-Abdullah DEMİRCİ 3-Hüseyin DEMİRCİOĞLU 4-Rahmiye BEŞİKÇİ 5-Keziban TAPAN 6-Neriman DEMİRCİ 7-Türkay DEMİRCİ 8-Adil Bey DEMİRCİ 9-Ayşe DEMİRCİ 10-Tuncay DEMİRCİ

11-Naciye ÇAKIR 12-Saliha YİĞİT 13-Filiz DEMİRCİ 14-Aliye KILIÇ 15-Reyhan KALYON 16-Fatma DEMİRCİOĞLU17-Songül DAĞTAŞOĞLU

3314,36

26 2014/649 10:18 Yayvanoba

145 parsel

1-Afiyet DEMİRCİOĞLU 2-Ahmet Faik DEMİRCİOĞLU

3-Leyla BIYIK 4-Ekrem DEMİRCİOĞLU 5-İzzet DEMİRCİOĞLU 6-Nevin ÇELİK 7-Sülbiye TELLİOĞLU

3395,16

27 2014/650 10:20 Yayvanoba 146 parsel

1-Yıldız DEMİRCİOĞLU 2-Turgut DEMİRCİOĞLU

3-Fatma ÇAKIROĞLU 4-Nazmiye ERDOĞAN

5-Nurcan ERDEM 6-Ayşe HOLOĞLU

1373,10

28 2014/651 10:23 Yayvanoba 147 parsel

148 parsel

1-Ayşe PAŞAALİOĞLU 2-Hakife PAŞAALİOĞLU

3-Cemal PAŞAALİOĞLU 4-Şerif PAŞAALİOĞLU

5-Ayla KÜRTHASAN 6-Şükran ÖZKANCA

7-Yılmaz PAŞAALİOĞLU 8-Gönül KAPICIOĞLU

9-Erkan PAŞALİOĞLU 10-Ercan PAŞAALİOĞLU

1,21 959,81

29 2014/652 10:25 Yayvanoba 149 parsel

1-Özkan PAŞAALİOĞLU 2-Güngör PAŞAALİOĞLU

775,98

30 2014/653 10:28 Köyceğiz 148 ada

13 parsel

Nevzat İZMİRLİ

831,62

31 2014/654 10:30 Köyceğiz 148 ada

14 parsel

1-İlkay AKÇASOY 2-Ali İZMİRLİ 3-Hanife Yıldırım

4-Caner İZMİRLİ

453,40

32 2014/655 10:33 Köyceğiz 148 ada

1 parsel

Saadet ÖZKANCA

1598,51

33 2014/656 10:35 Köyceğiz 148 ada

2 parsel

1-Sefer ÖZKANCA 2-Esat ÖZKANCA

3-Bilal ÖZKANCA 4-Nebahat ÖZKANCA

5-Suzan BAŞAR 6-Semahat FETTAHOĞLU

850,07

34 2014/657 10:38 Köyceğiz 148 ada

6 parsel

1-Fatma ÖZKANCA 2-Ayşe ÇAKIROĞLU

3-Şükran ÖZKANCA 4-Nursen ÖZKANCA

5-Selma BAYRAKTUTAR 6-Havva ÖZKANCA

7-Hamza ÖZKANCA 8-Haydar ÖZKANCA

672,98

6,38

35 2014/658 10:40 Köyceğiz 148 ada

8 parsel

1-Fatma ÖZKANCA 2-Ayşe ÇAKIROĞLU

3-Şükran ÖZKANCA 4-Pirağa ÖZKANCA

451,68

114,62

36 2014/659 10:43 Köyceğiz 148 ada

10 parsel

1-Fatma ÖZKANCA 2-Ayşe ÇAKIROĞLU

3-Şükran ÖZKANCA 4-Sedat ÖZKANCA

283,66

37 2014/660 10:45 Köyceğiz 148 ada

11 parsel

1-Habib ÖZKANCA 2-Hatice ÇELİK

6,31

38 2014/661 10:48 Köyceğiz 148 ada

12 parsel

1-Bozkurt ÖZKANCA 2-Hatice ÇELİK

544,91

39 2014/662 10:50 Köyceğiz 147 ada

29 parsel

1-Erol ÖZKANCA 2-Hatice ÇELİK

711,43

40 2014/663 10:53 Köyceğiz 147 ada 30 parsel/

147 ada 43 parsel

1-Yakup ÖZKANCA 2-Ferşat ÖZKANCA 3-Fuat ÖZKANCA 4-Ferhat ÖZKANCA 5-Tahsin ÖZKANCA 6-Zekiye DOĞANAY 7-Nezahat KANCIOĞLU 8-Sabire AYAZ 9-Gülüzar ÖZKANCA

328,52

10,74

41 2014/664 10:55 Köyceğiz 147 ada

31 parsel

Erol ÖZKANCA

150,07

42 2014/665 10:58 Köyceğiz 147 ada

28 parsel

1-Yusuf ÖZKANCA 2-Sami ÖZKANCA 3-Rüşdi ÖZKANCA 4-Huriye ÖZKANCA 5-Ayşe ŞİŞİK 6-Elmas ÖZKANCA 7-Aysel ÖZKANCA 8-Gülizar ÖZKANCA 9-Makbule ÖZKANCA 10-Gürbin SOYAK11-Güngör YÜKSEL12-Mükerrem DEMİR 13-Mustafa KALAFAT

14-Gökhan KALAFAT 15-Serap TANRIKULU 16-Elif Can KALAFAT 17-Yasemin ÖZKANCA 18-Merve ÖZKANCA 19-Çiğdem ÖZKANCA 20-Emircan ÖZKANCA 21-Ender ÖZKANCA 22-Nezahat ÖZKANCA 23-Volkan ÖZKANCA 24-Yavuz ÖZKANCA 25-Yunus Emre ÖZKANCA 26-Ayşe ÖZKANCA 27-Nuran SESKİR

28-Nurcan CENGİZ 29-Elmas Gülcan CAN

30-Hülya ÖZKANCA 31-Songül KARADAŞ

32-Özkan ÖZKANCA 33-Erkan ÖZKANCA

5515,82

289,00

43 2014/666 11:00 Köyceğiz 147 ada

41 parsel

1-İsmail ÖZKANCA 2-Erol ÖZKANCA 3-Hamdi ÖZKANCA 4-Habib ÖZKANCA 5-Aydın ÖZKANCA 6-Bozkurt ÖZKANCA 7-HaticeÇELİK

1085,92

44 2014/667 11:03 Köyceğiz 136 ada

33 parsel

1-Afiyet DEMİRCİOĞLU2-Ahmet Faik DEMİRCİOĞLU

3-Leyla BIYIK 4-Ekrem DEMİRCİOĞLU

5-İzzet DEMİRCİOĞLU 6-Nevin ÇELİK

7-Sülbiye TELLİOĞLU

296,21

45 2014/668 11:05 Köyceğiz 136 ada

34 parsel

1-Zeki DEMİRCİOĞLU 2-Talat DEMİRCİOĞLU

3-M.Şevket DEMİRCİOĞLU 4-Remzi DEMİRCİOĞLU

5-İsmail SÖNMEZ 6-Faruk SÖNMEZ 7-Sevinç KOCAMAN 8-Sevil MOĞUL 9-Asuman SÖNMEZ 10-Ramazan SÖNMEZ 11-Asım BÜYÜK 12-Hayriye ERDOĞAN 13-Ali Rıza BÜYÜK 14-Yasime ATEŞ

15-Hasan BÜYÜK 16-Keziban TÜYLÜ 17-Aysel BÜYÜK 18-Hasan Fehmi BÜYÜK 19-Köksal BÜYÜK 20-Mehmet DEMİRCİOĞLU

2451,23

46 2014/669 11:08 Köyceğiz 136 ada

35 parsel

1-Ali Rıza DEMİRCİOĞLU

1212,28

47 2014/670 11:10 Köyceğiz 136 ada

31 parsel

1-Tufan DEMİRCİOĞLU 2-Alaettin DEMİRCİOĞLU

3-Metin DEMİRCİOĞLU 4-Süzan ERDOĞAN

5-Mehmet Naci DEMİRCİOĞLU

6-Elmas DEMİRCİOĞLU

135,09

48 2014/671 11:13 Köyceğiz 136 ada

30 parsel

1-Nezahat DEMİRCİOĞLU 2-Abdullah DEMİRCİOĞLU

3-İsmail DEMİRCİOĞLU 4-Havva DEMİRCİOĞLU

5-Necla BİLGİN 6-Sonay ÇELEBİ 7-Ekrem DEMİRCİOĞLU 8-Zekiye ERDOĞAN 9-Müzeyyen HACIEYÜPOĞLU 10-İsmail DEMİRCİOĞLU 11-Nurten DEMİRCİOĞLU 12-Asuman AKMAN 13-Çiğdem EVLİYAOĞLU 14-DilekDEMİRCİOĞLU BEYTEMİR 15-Süleyman Arif DEMİRCİOĞLU

16-Melek ALBAYRAK 17-Filiz DEMİRCİOĞLU

18-Fatih DEMİRCİOĞLU 19-Nuran YİĞİT 20-Nevin ALDEMİR 21-Nezahat ÇAKIR 22-Murat DEMİRCİOĞLU

105,20

49 2014/672 11:15 Köyceğiz 136 ada

36 parsel

1-Nimet DEMİRCİOĞLU 2-Gönül VELİOĞLU

3-Ali DEMİRCİOĞLU 4-Veli DEMİRCİOĞLU

5-Zübeyde DEMİRCİOĞLU

6-H.İbrahim DEMİRCİOĞLU 7-Gülcan NUHOĞLU

219,26

50 2014/674 11:20 Köyceğiz 136 ada

37 parsel

1-İsmail DEMİRCİOĞLU

176,78

(B.2404(www.bik.gov.tr)

Yazar Hakkında

Facebook ile yorum bırakın

Yorum Bırakın